आज विश्व रेबिजविरुद्धको दिवस मनाइँदै,नीलकण्ठका एक सय भन्दा बढी कुकरलाई एन्टिरेविज सुई लगाईयो | नीलकण्ठ एफ.एम.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *